mobile menu trigger


Mundipharma Comm. VA is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992. De onderneming zal deze informatie bijhouden, publiceren en gebruiken om haar verplichtingen in het kader van de EFPIA-code na te leven.

Mundipharma Comm. VA zal de verzamelde informatie uitsluitend gebruiken om te voldoen aan zijn verplichtingen inzake publicatie die worden opgelegd door de EFPIA-code.

In overeenstemming met de hierboven genoemde wet hebben de personen van wie de informatie wordt bijgehouden het recht om bij Mundipharma Comm. VA de gegevens die op hen betrekking hebben op te vragen en ze, indien nodig, te laten corrigeren. Bovendien hebben deze personen steeds het recht om in de hoedanigheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (HCP) als eenmanszaak of eenmansvennootschap hun goedkeuring in te trekken voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun persoonlijke gegevens door Mundipharma Comm. VA in het kader van de hierboven genoemde verplichtingen.

De betrokken personen kunnen de hierboven genoemde rechten steeds uitoefenen door contact op te nemen met Mundipharma Comm VA (peggy.vandermosten@mundipharma.be of 015/45.11.80).