mobile menu trigger
 
cross
 • MS Contin®

  Molecule: morfinesulfaat.
  Indicatie: Verzachting van niet acute (doffe), ernstige en hardnekkige pijn. Postoperatieve pijn (enkel bij volwassenen).

  Download de bijsluiter

  Indicatie volgens SKP

 • MS Direct®

  Molecule: morfinesulfaat.
  Indicatie: Verzachting van ernstige pijn die niet anders dan met opioïden kan worden behandeld.

  Download de bijsluiter

  Indicatie volgens SKP

 • Palladone® Slow Release

  Molecule: hydromorfon hydrochloride.
  Indicatie: De verlichting van ernstige en voortdurende pijn.

  Download de bijsluiter

  Indicatie volgens SKP

 • Palladone® Immediate Release

  Molecule: hydromorfon hydrochloride.
  Indicatie: Analgetische dosistitratie bij de overschakeling van morfine naar hydromorfone. Doorbraakpijn gedurende een behandeling met hydromorfone capsules met verlengde werking.

  Download de bijsluiter

  Indicatie volgens SKP

 • Palladone® Injectie

  Molecule: hydromorfon hydrochloride.
  Indicatie: De behandeling van ernstige pijn.

  Download de bijsluiter

  Indicatie volgens SKP

 • OxyContin® 

  Molecule: oxycodon hydrochloride.
  Indicatie: Ernstige tot zeer ernstige pijn.

  Download de bijsluiter

  Indicatie volgens SKP

 • OxyNorm® Injectie

  Molecule: oxycodon hydrochloride.
  Indicatie: Matige tot ernstige pijn.

  Download de bijsluiter (10mg)
  Download de bijsluiter (50mg)

  Indicatie volgens SKP

 • OxyNorm® Instant

  Molecule: oxycodon hydrochloride.
  Indicatie: Ernstige tot zeer ernstige pijn.

  Download de bijsluiter

  Indicatie volgens SKP

 • Targinact® 

  Molecule: oxycodonhydrochloride & naloxonhydrochloride.
  Indicatie: Ernstige pijn die alleen met opioïde analgetica adequaat behandeld kan worden. Tweedelijns symptomatische behandeling van patiënten met ernstig tot zeer ernstig idiopathisch rustelozebenensyndroom nadat een dopaminerge therapie heeft gefaald. De opioïd antagonist naloxon is toegevoegd om opioïd- geïnduceerde constipatie tegen te gaan door het het effect van oxycodon op lokale opioïd receptoren in het darmkanaal te blokkeren. Targinact is geïndiceerd bij volwassenen.

  Download de bijsluiter (10 & 20mg)
  Download de bijsluiter (5 & 40mg)

  Indicatie volgens SKP

left arrow
right arrow
 

Respiratoir

Producten Producten
cross
 • flutiform®

  Molecule: fluticasonpropionaat & formoterolfumaraatdihydraat
  Indicatie: Voor de reguliere behandeling van astma waarbij het gebruik van een combinatieproduct (een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende bèta-2-agonist) geschikt is.

  Download de bijsluiter

  Indicatie volgens SKP

 

Immunologie

Producten Producten
cross
 • Remsima®

  Molecule: infliximab
  Indicatie: Reumatoide artritis, Ziekte van Crohn bij volwassenen en pediatrische patienten, Colitis ulcerosa bij volwassenen en pediatrische patienten, Spondylitis ankylosans, Arthritis psoriatica, Psoriasis

  Download de bijsluiter

  Indicatie volgens SKP

 

Hematologie

Producten Producten
cross
 • Levact®

  Molecule: bendamustine hydrochloride
  Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische leukemie (Binet stadium B of C) bij patiënten voor wie fludarabine combinatietherapie niet geschikt is. Indolente non-Hodgkin lymfomen als monotherapie bij patiënten die progressie vertoonden gedurende of binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of een rituximab bevattend schema. Eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (Durie-Salmon stadium II met progressie of stadium III) in combinatie met prednison voor patiënten ouder dan 65 jaar die niet in aanmerking komen voor een autologe stamceltransplantatie en die tijdens de diagnose een klinische neuropathie hebben die een thalidomide of bortezomib bevattende behandeling verhinderen.

  Download de bijsluiter

  Indicatie volgens SKP