mobile menu trigger

Mundipharma in België


Mundipharma spitst zich toe op de behandeling van pijn, kanker, astma en inflammatoire aandoeningen. Mundipharma wil de levenskwaliteit van deze patiënten verbeteren door het verstrekken van adequate geneesmiddelen en een ondersteunende verzorging.

Mundipharma wil dit realiseren door een optimale samenwerking op te bouwen met huisartsen, apothekers, specialisten, verzorgers en patiëntenverenigingen.

Welkom op de website van Mundipharma België en Luxemburg! Mundipharma Comm.VA, opgericht in 2002, is een farmaceutische firma van middelgrote omvang met familiale aandeelhouders en maakt deel uit van een netwerk van onafhankelijk geassocieerde ondernemingen verspreid over de hele wereld. Actief in verschillende therapeutische domeinen (pijn, onco-hematologie, respiratoir en immunologie), is het onze wil om innovatieve producten aan te bieden aan professionelen in de gezondheidszorg om hen te helpen de verzorging van hun patiënten te verbeteren.

Onze aanpak is gebaseerd op vier principes die ons toelaten om onze uitdagingen aan te gaan.
We FACE our challenges:

 • Flexibility, openstaan voor verandering en voor nieuwe manieren van werken
 • Ambition, verder gaan dan de standaard en voortdurend op zoek gaan naar verbetering
 • Customer orientation, de tevredenheid van onze klanten vergroten en ons onderscheiden ten opzichte van onze concurrenten
 • Excellence in de uitvoering van onze strategie
Benoît Slavicek, General Manager BeLux

Benoît Slavicek, General Manager BeLux

2002


Actief in Pijn

2013


Actief in Respiratoir

right arrow
left arrow

2006


Actief in Hematologie

2015


Actief in Immunologie

 

Business development

Lees meer
cross
 • In 2015 werd binnen Mundipharma België en Luxemburg een afdeling Business development (BD) opgericht met het oog op de verdere groei van ons bedrijf.

 • Partnerschappen zijn de kern van ons businessmodel bij Mundipharma. We werken nauw samen met onze partners om win-win situaties te vormen.

 • Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met ons bedrijf?

  U kunt contact opnemen met Mundipharma op het nummer 0032 15 45 11 80 of via mail benoit.slavicek@mundipharma.be (General Manager BeLux) en lies.delmulle@mundipharma.be (Pharmaceutical Affairs Director)

left arrow
right arrow
 

Ethiek

Lees meer
cross
 • EFPIA

  Mundipharma Comm. VA is lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). De samenwerking tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en farmaceutische bedrijven is nodig als we samen willen bijdragen aan onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

  Mundipharma Comm. VA werkt samen met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die hun kennis en expertise aanwenden om de bestaande gegevens en wetenschappelijke ontwikkelingen grondig te onderzoeken in het belang van de patiënt.

  Bovendien is Mundipharma Comm. VA van mening dat de erelonen en voordelen die beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg ontvangen alleen in het kader van een arbeidsrelatie mogen worden betaald, dat wil zeggen, als tegenprestatie voor een daadwerkelijk door hen uitgevoerde prestatie.

 • De EFPIA-code werd op 24 juni 2013 aangenomen met het oog op transparantie in de betrekkingen tussen laboratoria en professionals of gezondheidsorganisaties. Met ingang van 1 januari 2016 worden de contracten en hun bedragen, op naam of in geaggregeerde vorm (als een persoon de publicatie in zijn/haar naam weigert), op een openbare website vermeld die vrij toegankelijk is voor iedereen.

  Vanwege de karakteristieken van het Internet, en met name het vrij verkrijgen van gegevens en de onmogelijkheid om het gebruik ervan te controleren, kan Mundipharma Comm. VA niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat derden kunnen maken van deze gegevens.

 • De persoonsgegevens van de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zullen ten minste vijf jaar worden bewaard, vanaf het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben op Mundipharma Comm. VA, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen maar ook met het oog op haar activiteiten. De gegevens die op de openbare website worden gepubliceerd overeenkomstig de EFPIA-code worden op hun beurt drie jaar bewaard vanaf de datum van publicatie.

 • Mundipharma Comm. VA is vastbesloten om deze gegevens eerlijk en rechtmatig te vermelden.

  In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (Privacywet) en de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beschikken de personen die betrokken zijn bij deze publicatie over toegangsrecht tot en correctierecht van hun persoonlijke gegevens.

  In die hoedanigheid kunnen zij dat recht persoonlijk uitoefenen bij Mundipharma Comm. VA door te schrijven naar het volgende e-mailadres peggy.vandermosten@mundipharma.be of via de post naar de zetel van Mundipharma Comm. VA, – Blarenberglaan 3C, 2800 Mechelen.

 • Patiëntenverenigingen

  Mundipharma hecht groot belang aan een behandeling op maat voor de patiënt en ondersteunt in dit kader verschillende patiëntenverenigingen. Klik hier voor een volledig overzicht van de patiëntenverenigingen waarmee we in 2015/2016 zullen samenwerken.

left arrow
right arrow
 

Opioid management

Lees meer
cross
 • At Mundipharma Belgium we are committed to developing a diverse portfolio of medicines and devices that meet societal needs. We aim to conduct our business in an ethical, transparent and responsible way, doing what’s right for our employees and partners, while contributing to the communities within which we operate. We look at things from a different perspective and are experts at identifying and developing the potential of medical innovations to help improve patient’s lives in meaningful ways.

 • We have a proud, 12 year heritage in pain management in Belgium and are committed to enabling healthcare professionals to treat their patients in pain safely and responsibly.

  As an organisation that distributes opioids, we believe we have a responsibility to take measures to minimise the risk of misuse and abuse of these medicines while not depriving the patients that need them.

 • We recognise that misuse and abuse of pain medications can lead to addiction, overdose and death, and we are aware of the public health risk these potent medications can create, especially when they are diverted, misused and/or abused. That’s why we are committed to reducing the risk of misuse and abuse through a secure supply chain, appropriate education of healthcare professionals, responsible sales and marketing and close collaboration with government authorities and medical organisations.

 • We fund educational initiatives in line with industry regulations that clearly communicate the facts about opioid medicines in a balanced and responsible manner, outlining both risks and benefits and helping to ensure that our medicines are prescribed only to the right patient for the right reasons.

 • We are also committed to finding new approaches to the management of pain, including research into new mechanisms and medicines with the potential to reduce or avoid the need for opioids.

left arrow
right arrow